Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 25 października 2016 roku (wtorek) na godzinę 13:00 w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich XXVII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.