W dniu 16 listopada 2016 r. Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego - Przemysława Czarnka promesę dotacji celowej na zadanie związane z odbudową infrastruktury komunalnej.

Dotacja na odbudowę drogi w Dąbiu w gminie Modliborzyce będzie o wiele większa niż pierwotnie zakładano. Zamiast 200 tysięcy złotych samorząd otrzyma 350 tysięcy na inwestycję, która będzie kosztować ponad 470 tysięcy złtych.W środę 16 listopada burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik razem z innymi samorządowcami odebrał w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim promesę potwierdzającą przyznanie środków z rządowego programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. - Prace już są prowadzone, ponieważ pierwszą promesę otrzymaliśmy we wrześniu, a w październiku podpisaliśmy umowę na wykonanie robót. Teraz okazało się, że dotacja będzie większa, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będziemy mogli wykorzystać na inne ważne dla mieszkańców cele - mówi burmistrz . Dzięki wsparciu z budżetu państwa ponad 1,5 kilometra drogi w Dąbiu zostanie utwardzona i wyłożona nowymi betonowymi płytami ażurowymi. Cała inwestycja musi być zrealizowana do końca listopada. W tym samym terminie ma być gotowa droga między Wierzchowiskami a Majdanem Obleszcze, współfinansowana z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Modernizacja trasy o długości 1 kilometra, która jest najkrótszym połączeniem dla mieszkańców wsi Majdan Obleszcze z siedzibą gminy, będzie kosztować ponad 400 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja z budżetu państwa. Kolejne 200 metrów tej samej drogi samorząd wyremontuje dzięki dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ta cześć robót będzie kosztować ponad 76 tysięcy złotych.