Nadchodzący okres zimowy skłania nas, aby po raz kolejny zwrócić się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce w celu uniknięcia zagrożeń i negatywnych skutków tej zimy.

          Wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka daje możliwość odpowiednim służbom społecznym na czas przyjść z pomocą.

          W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na sytuację osób bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, w podeszłym wieku a także rodziny z dziećmi, które nie zawsze prawidłowo wypełniają swoje funkcje rodzicielskie i innych, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą okres zimowy. Zainteresujmy się ich losem, odwiedźmy ich, zapytajmy i sprawdźmy czy dobrze się czują, czy w ich domach jest ciepło.

          Zachowajmy również czujność wobec osób, przebywających na dworze i narażonych na zamarznięcie, których zachowanie może wskazywać, że znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy.

          Nie wahajmy się wezwać właściwą pomoc czy to Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Ośrodek Pomocy Społecznej w sytuacji zagrożenia lub telefonicznie zgłosić informację o zagrożeniu życia i zdrowia pod interwencyjny numer telefony 987 działający w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

          Pamiętajmy także o zachowaniu rozwagi i szczególnej ostrożności w poruszaniu się po oblodzonym i zaśnieżonym terenie. W miarę możliwości w czasie dużego mrozu powinniśmy pozostać w domu.

          Nie mniej ważne  jest właściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych oraz drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych w naszych domach. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, niejednokrotnie są to przypadki śmiertelne.

Jednocześnie informujemy, że rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach lub ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.