Burmistrz Modliborzyc oraz Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej zapraszają na wspólną Wigilię osoby starsze, niepełnosprawne i inne, które są osamotnione i chciałyby razem spędzić ten szczególny i wyjątkowy dzień.

        Spotkanie Wigilijne odbędzie się 15 grudnia 2016r. o godzinie 11:00 w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” mieszczącym się przy Kościele Parafialnym w Modliborzycach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Modliborzycach (tel. 15 8715 108) - celem zgłoszenia uczestnictwa.
Informujemy, że istnieje możliwość zapewnienia transportu osobom mającym trudności w poruszaniu się, należy jednak wcześniej zawiadomić o takiej potrzebie.
Prosimy też sołtysów i mieszkańców gminy o zaangażowanie się w tą akcję tak, aby nikt w tym czasie nie pozostał sam.
        Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom gminy, życzenia wielu radosnych chwil i rodzinnego ciepła oraz wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym Nowym Roku.