Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 29 grudnia 2016 roku (czwartek) na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach, XXIX w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.