Zakończyły się ostatnie w tym roku inwestycje drogowe w gminie Modliborzyce. To przebudowa trasy między Wierzchowiskami a Majdanem Obleszcze i odbudowa drogi w Dąbiu.

Obydwie były współfinansowane przez budżet państwa. Dzięki środkom z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych między Wierzchowiskami a Majdanem Obleszcze samorząd zmodernizował odcinek o długości prawie 1 kilometra, który jest najkrótszym połączeniem dla mieszkańców wsi Majdan Obleszcze z siedzibą gminy. Prace kosztowały ponad 400 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja z budżetu państwa. Kolejne 200 metrów tej samej drogi gmina wyremontowała korzystając z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W Dąbiu drogowcy utwardzili i wyłożyli nowymi betonowymi płytami ażurowymi ponad 1,5 kilometra drogi, która kosztowała ponad 470 tysięcy złotych. 350 tysięcy gmina pozyskała z rządowego programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.