Kolejne samorządy podpisały w czwartek 29 grudnia umowy o przyznaniu unijnych dotacji na odnawialne źródła energii. Jest wśród nich Gmina Modliborzyce, która otrzyma dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych i pieców na biomasę.

          Popularne solary chce zainstalować ponad 670 właścicieli nieruchomości, a ponad 50 jest zainteresowanych piecami na biomasę. Po podpisaniu umowy w sprawie dotacji samorząd rozpocznie przygotowanie przetargu na zakup i montaż nowoczesnych instalacji. Cała inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada 2018 roku. Jej wartość kosztorysowa to ponad 7 milionów 900 tysięcy złotych, z czego około 6 milionów stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Gmina Modliborzyce starała się również o dotację na ogniwa fotowoltaiczne. Na razie wniosek w tej sprawie nie został zaakceptowany do realizacji, ale to jeszcze nie oznacza, że dofinansowania nie będzie. Może się bowiem okazać, że koszty projektów, które otrzymały dotacje będą niższe niż ich wartość kosztorysowa i powstałe w ten sposób oszczędności mogą być przeznaczone na realizację wniosków spoza obecnej listy rankingowej.