Rada Miejska w Modliborzycach
oraz Burmistrz Modliborzyc
zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na
Wspólne śpiewanie kolęd
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
6 stycznia 2017 godz. 17:00

Modliborzyce - rynek