W grudniu 2016 r. został przeprowadzony nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2017.

Firma wyłoniona w przetargu - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego zwiększyła cenę odbioru 1 tony odpadów do kwoty 838,08 zł za tonę (wzrost z kwoty 647,46 zł, tj. o 22,7%).

Od 1 stycznia 2017 r. nie będzie odbierany popiół od mieszkańców z nieruchomości, natomiast będzie możliwość samodzielnego oddania popiołu do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borownicy) lub na Bazę SKR na Kolonii Zamek (obok hali magazynowej) w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Oddanie popiołu na Bazę SKR będzie możliwe w okresie od listopada do kwietnia, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

- w soboty w godzinach od 8.00 do 11.00