Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020.

  • dla przedsięwzięcia: 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
  • dla przedsięwzięcia: 2.1.2 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne
  • dla przedsięwzięcia: 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
  • dla przedsięwzięcia: 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej