Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, odnoszącego się do wystąpienia na terenie Polski grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H6, nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Oznacza to, że również przydomowy chów drobiu, gołębi i ptaków ozdobnych należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii. Ponadto rozporządzenie to nakłada na osoby hodujące ptaki szereg zakazów i nakazów związanych nie tylko z ich hodowlą ale również z organizacją targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych ptaków, sprzedażą ptaków na targowiskach itp.
Jednocześnie informujemy, że wirus ptasiej grypy H5N8 nie stanowi zagrożenia dla człowieka.