Gmina Modliborzyce zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla zadania: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Modliborzyce"