W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. Z 2016 r. poz. 2091)

Wprowadza ono min. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wwybiegu.