Wyjaśnienia dotyczą postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Modliborzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.