W niedzielę 22 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach będzie już po raz dziewiętnasty gościć uczestników Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek.

          W przesłuchaniach, które rozpoczną się około 11.00 weźmie udział ponad 100 artystów z kilku powiatów i dwóch województw.Poprzedzi je msza święta w intencji uczestników i zmarłych artystów ludowych, która odbędzie się o 10.00 w miejscowym kościele. Swój udział w przeglądzie zapowiedziały zespoły śpiewacze i soliści z powiatów janowskiego i kraśnickiego oraz z Zawichostu w województwie świętokrzyskim. Gminę Modliborzyce będzie reprezentować Zespół Śpiewaczy, działający przy GOK i kilkoro solistów. Każdy z wykonawców na zaprezentowanie dwóch utworów ma do 10 minut. Jury będzie oceniać ich zdolności wokalne, zgodność repertuaru z tradycją danego regionu i sposób wykonania, w tym elementy gwarowe. Po przesłuchaniach artyści przeniosą się do Lokalnego Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych, gdzie odbędzie się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne.