Związek Banków Polskich od kilku lat prowadzi kampanię informacyjną systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. System ten chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości.

Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Więcej informacji na temat kampanii znajdują się na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl
W przypadku skradzionych lub zagubionych kart płatniczych aby je zastrzec wystarczy zadzwonić po numer telefonu (+48) 828 828 828.