Marka Lubelskie to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który bazując na efekcie miejsca pochodzenia promuje lubelskie produkty i usługi. Realizowany jest od 2007 roku. Już ponad 48 przedsiębiorstw z Lubelskiego posiada certyfikat Marka Lubelskie. Są to firmy zarówno z branży spożywczej, budowlanej, odzieżowej, jak i branży IT. Do grona firm posiadających certyfikat Marka Lubelskie dołączają każdego roku kolejne prestiżowe przedsiębiorstwa z naszego regionu.

          Tytuł „Ambasadora" przyznany zostanie osobie, instytucji i firmie, która w ostatnim czasie wniosła istotny wkład w promocję Regionu Lubelskiego w kraju i poza jego granicami. Laureaci wyłonieni zostaną przez Kapitułę, której przewodniczy Marszałek Województwa Lubelskiego.

          Informujemy również, iż przystąpienie do programu Marka Lubelskie jest nieodpłatne. Przedsiębiorstwa wyrażające chęć przystąpienia do programu Marka Lubelskie mogą dokonać indywidualnego zgłoszenia swojej firmy. Natomiast prawo zgłaszania kandydatur do Ambasadora Województwa Lubelskiego mają: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=60257&p oraz www.marka.lubelskie.pl.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z powyższymi informacjami.