Ponad 100 artystów z powiatów janowskiego i kraśnickiego oraz z Zawichostu w województwie świętokrzyskim wystąpiło w tegorocznym Międzypowiatowym Przeglądzie Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach.W przesłuchaniach, które odbyły się w minioną niedzielę 22 stycznia w miejscowym ośrodku kultury, wzięło udział 14 zespołów śpiewaczych i 6 solistów śpiewaków.

          W kategorii zespołów śpiewaczych najlepiej w ocenie jurorów wypadł Zespół Śpiewaczy "Zawichost". Dwa drugie miejsca zajęły ex aequo "Janowianki" z Janowa Lubelskiego i "Linowianki" z Linowa, a dwie trzecie nagrody przypadły "Mariankom" z Kocudzy i Męskiemu Zespołowi Śpiewaczemu z Majdanu Obleszcze. Członkowie komisji przyznali też cztery równorzędne wyróżnienia dla "Roztoczanek" z Branwi, "Zielonej Doliny" z Podszyna, "Blinowianek" z Blinowa i "Kocudzanek" z Kocudzy. Pozostałe zespoły - "Stanianki" z miejscowości Potok Stany, "Potoczanki" z Potoka Wielkiego, "Piłatczanki" z Piłatki i "Kowalanki" z Kowalina również otrzymały gratyfikacje finansowe.

          Spośród solistów śpiewaków najlepsze wrażenie na członkach komisji zrobiła Elżbieta Kamińska z Węglisk, która otrzymała nagrodę specjalną im. Stanisława Fijałkowskiego. Na drugą nagrodę zasłużył Mirosław Kolasa z Szastarki, natomiast Anna Biała z Pasieki, Hieronim Markut z Blinowa, Stefania Suchora ze Stojeszyna i Jerzy Mazur z Michałówki zostali uhonorowani równorzędnymi nagrodami.

          Ponadto nagrody specjalne im. Włodzimierza Gomółki odebrały Zespół Śpiewaczy z Gminnego Ośrodka Kultury Modliborzycach, który występował poza konkursem oraz "Janowianki" z Janowa Lubelskiego i "Marianki" z Kocudzy.

Tegoroczne prezentacje oceniali dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim i etnograf Barbara Nazarewicz, Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i redaktor naczelny "Gazety Chłopskiej" Andrzej Wojtan.

          Organizatorzy z GOK w Modliborzycach i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim gratulują wszystkim laureatom i dziękują fundatorom nagród, którymi byli: burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, przewodniczący rady miejskiej Piotr Rogoża, starosta janowski Grzegorz Pyrzyna, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim Barbara Nazarewicz oraz przyjaciele Włodzimierza Gomółki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słowa podziękowania należą się również sponsorom: ZPM "Matthias" z Kolonii Zamek i PHUT Marka Siembidy z Potoka, którzy wsparli organizację przeglądu.

600x0powiatowe-koledy2017-1
600x0powiatowe-koledy2017-2
600x0powiatowe-koledy2017-4
600x0powiatowe-koledy2017-5
600x0powiatowe-koledy2017-3
600x0powiatowe-koledy2017-6
600x0powiatowe-koledy2017-7
600x0powiatowe-koledy2017-8
600x0powiatowe-koledy2017-9
600x0powiatowe-koledy2017-10
600x0powiatowe-koledy2017-1 600x0powiatowe-koledy2017-2 600x0powiatowe-koledy2017-4 600x0powiatowe-koledy2017-5 600x0powiatowe-koledy2017-3 600x0powiatowe-koledy2017-6 600x0powiatowe-koledy2017-7 600x0powiatowe-koledy2017-8 600x0powiatowe-koledy2017-9 600x0powiatowe-koledy2017-10