Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe od marca 2017:
Monter Zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym dla osób w wieku od 30 lat.