Zapraszamy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (obojętnie jaki wymiar) na bezpłatne szkolenia:
1. Instalator pomp ciepła (40 godzin szkolenia) lub
2. Monter instalacji fotowoltaicznych z SEP (40 godzin szkolenia) - (brak miejsc) lub
3. Monter sieci światłowodowych (64 godzin szkolenia)

Projekt skierowany do osób pracujących lub mieszkających na terenie woj. lubelskiego
Projekt nie obciąża pracodawców, brak jakichkolwiek umów, pracownicy dokształcają się poza godzinami pracy.
Projekt daje możliwość przekwalifikowania.
Szkolenia popołudniami i/lub w weekendy.