Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Modliborzyce, przeznaczonych do dzierżawy w 2017 roku.