Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania należy zgłosić do WIORiN w Lublinie