Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 28 lutego 2017 roku (wtorek) na godzinę 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, XXXI w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.