Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób chętnych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku domowym.