O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach mozna ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego.
Wnioski będą przyjmowane od 7 kwietnia 2017 r.