W okresie wakacji 2017 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:
- wad i chorób narządów ruchu,
- chorób układu oddechowego.

Dla dzieci z terenu województwa lubelskiego:
•Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 16.07 - 05.08.2017r.

•Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 18.07-07.08.2017r.

Szczegółowe informacje w Oddziale Regionalnym / Placówkach Terenowych KRUS Lublin lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2017r.w Oddziale Regionalnym/PlacówceTerenowej KRUS Lublin