Jest umowa na przebudowę drogi Wolica Pierwsza - Wolica Druga w gminie Modliborzyce. Realizacja inwestycji będzie kosztować ponad 700 tysięcy złotych, z czego połowa będzie pochodzić z budżetu państwa.

Prace będą prowadzone na odcinku o długości ponad 1700 metrów i obejmują, oprócz nowej nawierzchni, przebudowę przystanków autobusowych, wykonanie przejścia dla pieszych z aktywną sygnalizacją i remont mostu na rzece Sanna. Termin wykonania robót został wyznaczony na koniec września. Środki na pokrycie połowy kosztów Gmina Modliborzyce pozyskała z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019", a resztę zapewni razem z Powiatem Janowskim, który jest partnerem projektu. Gmina Modliborzyce korzysta z rządowego programu od początku jego wprowadzenia, czyli od 2007 roku. Dzięki temu w ubiegłym roku samorząd wyremontował prawie 1 kilometr trasy między Wierzchowiskami a Majdanem Obleszcze, który jest najkrótszym połączeniem dla mieszkańców wsi Majdan Obleszcze z siedzibą gminy.