Gmina Modliborzyce informuje, iż od dnia 12 kwietnia 2017 roku nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Niecałej i ul. Długiej.

Na ul. Niecałej, po drugiej stronie parkingu, od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Długą obowiązuje zakaz zatrzymywania.
Natomiast na ul. Długiej, po przeciwnej stronie parkingu przy Ośrodku Zdrowia, wprowadzono również zakaz zatrzymywania.
Zmiany w organizacji ruchu na obu ulicach wprowadzono zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu.

W związku z powyższym prosi się wszystkich uczestników ruchu drogowego o dostosowanie się do obowiązującego oznakowania.