Projekt pn.: Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.

Zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe 1750 zł netto
- zwrot kosztów dojazdu
- pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego
- serwis kawowy

Po odbytym szkoleniu Uczestnicy biorą udział w obowiązkowym 3 miesięcznym stażu!

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na naszej stronie: https://elpro.lublin.pl/dofinansowania/realizowane/skuteczna-aktywizacja