Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 27 kwietna 2017 roku (czwartek) na godzinę 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, XXXIII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.