Fundacja Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim powołując się na Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. zaprasza osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kolejną edycję szkolenia:


Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Tematyka:

1. Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań:

- Teorie motywowania i mobilizowania klienta do zmiany;

- Zasady wprowadzania zmiany;

- Budowanie zaufania, akceptacji i chęci współpracy w procesie zmiany;

- Radzenie sobie z oporem przed zmianą.

2. Kształtowanie nawyków celowej aktywności:

- Efektywna komunikacja opiekuna z klientem;

- Elementy perswazji w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych;

- Techniki poznawczo-behawioralne w kształtowaniu celowej aktywności (m.in. wzmacnianie, wygaszanie).

3. Prowadzenie treningu zachowań społecznych:

- Planowanie treningów zachowań społecznych (potrzeby, cele, kolejność realizacji);

- Zasady prowadzenia treningów (przygotowanie scenariusza);

- Metody, formy prowadzenia treningów zachowań społecznych, adekwatne do specyfiki uczestników i celów.

Termin szkolenia: 22 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 9:00.

Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52, 23–300 Janów Lubelski

Zajęcia poprowadzi Pan Wiesław Talik – dr psychologii, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy. Posiada 10-letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z zakresu kompetencji miękkich.

Koszt : 100,00 zł netto od 1 osoby (w tym przerwa kawowa).

FIL

docx

Karta uczestnictwa

Rozmiar: 31.69 kb
Odsłon : 77
Data dodania: 2017-04-19
doc

Oferta_Trening_specjalistyczne usługi opiekuńcze _2017_

Rozmiar: 157.18 kb
Odsłon : 384
Data dodania: 2017-04-19
pdf

Rozporządzenie

Rozmiar: 2.08 mb
Odsłon : 404
Data dodania: 2017-04-19