Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w partnerstwie ponadnarodowym z Gminą Grotte (Włochy – Sycylia) zaprasza do udziału w projekcie „Polsko-włoski program WSPARCIE DLA ROZWOJU”