Ogłoszenie Burmistrza Modliborzyc dot. zamknięcia mostu