Szczególny charakter miały tegoroczne obchody Dnia Strażaka w gminie Modliborzyce. Podczas uroczystości, która odbyła się w niedzielę 28 maja, druhowie świętowali także 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiece.

Na wspólne obchody strażacy zaprosili przedstawicieli zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP z Lublina, a także władz samorządowych i kolegów z sąsiednich gmin Dzwola, Batorz i Szastarka. Niedzielną uroczystość poprzedziła msza święta, którą w kościele parafialnym w Wierzchowiskach Pierwszych odprawił proboszcz ksiądz kanonik Zbigniew Solarz.
Dalsza część strażackiego święta odbyła się na placu przy remizie OSP Pasieka, gdzie druhowie odbierali życzenia, gratulacje, medale, odznaki i inne wyróżnienia.

"Jubilatka", czyli OSP Pasieka, otrzymała Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, przyznany przez prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, a okolicznościowe dyplomy odebrali założyciele jednostki. Zarząd główny związku przyznał również jedno z najwyższych swoich odznaczeń - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Bolesławowi Mrozowi z OSP Pasieka i Stanisławowi Wielgusowi z OSP Wierzchowiska Pierwsze. Na liście odznaczonych był także Jan Szpyra z OSP Pasieka, który otrzymał, już po raz drugi, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, oraz odbierający to wyróżnienie po raz pierwszy: Henryk Jaszyna, Piotr Szpyra i Krzysztof Ślusarski z OSP Pasieka, Wiesław Bożek i Marek Sowa z OSP Wierzchowiska Pierwsze, Florian Wołoszynek i Rafał Żołynia z OSP Wierzchowiska Drugie, Leszek Kamiński i Wiesław Tes z OSP Wolica Pierwsza oraz Krzysztof Cyran z OSP Stojeszyn.

Kolejnych 9 druhów otrzymało srebrne medale, 12 - brązowe, a 9 - Odznakę Wzorowy Strażak. W tej ostatniej grupie odznaczonych, była jedna kobieta - Aleksandra Kamińska z OSP Modliborzyce.

Wyróżnienia wręczali m.in. burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik i prezes oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie Marian Starownik.

Ochotnicza Straż pożarna w Pasiece powstała w październiku 1966 roku. To wtedy odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyły 22 osoby. Pierwszym prezesem był Aleksander Jaszyna, a naczelnikiem Aleksander Skóra. Strażacy sami kupili skromne wyposażenie jednostki, czyli m.in. wiadra, łopaty, tłumice, łomy i siekiery, a o konie do wyjazdu straży zadbali Antoni Szpyra, Aleksander Jaszyna i Ignacy Jaszyna. W 1973 roku przy pomocy Urzędu Gminy w Modliborzycach i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń rozpoczęła się budowa murowanej strażnicy, za którą w znacznej części zabrali się mieszkańcy.

Pierwszy samochód strażacki "Lublin" jednostka otrzymała w 2004 roku. Dwa lata później OSP w Pasiece nadano sztandar, a jednostka została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Obecnie liczy 42 członków, w tym 6 kobiet. Od stycznia OSP Pasieka ma nowy zarząd, który tworzą: prezes - Piotr Kosidło, naczelnik - Paweł Biały, zastępca naczelnika - Michał Serwatka, skarbnik - Krzysztof Ślusarski, sekretarz - Janusz Dziewa, gospodarz - Anna Szpyra i członek zarządu - Edyta Gil.

GALERIA ZDJĘĆ