Działania w ramach projektu kierowane są do tzw. młodzieży NEET z województwa lubelskiego, czyli:
- osób w wieku 18-29 lat
- bez pracy
- osób, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

- osób, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy