"Rodzina to najwspanialsze dzieło Pana Boga". Te słowa były mottem tegorocznych obchodów Parafialnego Dnia Rodziny i Święta Patrona Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym w gminie Modliborzyce.

          W uroczystości, która odbyła się w niedzielę 11 czerwca w siódmą rocznicę nadania imienia szkole, po raz pierwszy wzięła udział delegacja Zespołu Szkół w Potoczku, którego patronem również jest Papież Polak, a obydwie placówki współpracują ze sobą od wielu lat. Poza tym część szkoły z gminy Potok Wielki należy do parafii Miłosierdzia Bożego w Brzezinach, która swoim zasięgiem obejmuje także Stojeszyn Pierwszy.

          Obchody zainaugurowała polowa msza święta na placu szkolnym, podczas której proboszcz parafii w Brzezinach ksiądz Krzysztof Woźniak przypomniał, że pontyfikat Jana Pawła II to wielka promocja rodziny i obrona fundamentalnych wartości jakimi są małżeństwo i rodzina. - Święty Jan Paweł II jako patron rodziny pragnie być blisko małżonków, aby pomagać im wzrastać w świętości. Chce być blisko ojców i matek, aby wspierać ich w chrześcijańskim wychowaniu potomstwa. Chce towarzyszyć każdemu z nas na drodze ziemskiego życia - mówił ksiądz Woźniak.

          O roli rodziny i nauczania Jana Pawła II w wychowaniu dzieci i kształtowaniu kolejnych pokoleń Polaków mówiła także dyrektor ZPO w Stojeszynie Pierwszym Małgorzata Wisińska. W swoim przemówieniu przypomniała fragment "Listu do rodzin", w którym Jan Paweł II napisał: "Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. A jeśli człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu". Do wartości, głoszonych przez Papieża Polaka i hasła przewodniego tegorocznych obchodów nawiązały też koordynatorki Parafialnego Dnia Rodziny Jolanta Zbiżek i Agnieszka Kaproń. - W dzisiejszym świecie warunki życia się zmieniły, ale ciągle człowiek i jego otoczenie stanowią wspólnotę, a najbliższą każdemu z nas jest wspólnota rodzinna - mówiły koordynatorki niedzielnego święta.

          Po części oficjalnej na boisku szkolnym rozpoczął się festyn rodzinny, podczas którego uczniowie ZPO w Stojeszynie Pierwszym prezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne i recytatorskie. Wśród występujących były grupy taneczne, prowadzone przez instruktorkę Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach Edytę Zimak oraz grupa pantomimiczna, którą tworzą uczniowie ZPO w Stojeszynie Pierwszym i ZS w Potoczku.

          Był również koncert Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin" i pokaz musztry wojskowej, a ponadto gry i zabawy z animatorami, mecz piłki nożnej między drużynami uczniów i dorosłych oraz zabawa pod chmurką.

Dużą popularnością wśród uczestników festynu cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie i euro bungee, a w świątecznym menu były grochówka, kiełbaski z grilla i lody.

          Organizatorzy obchodów z ZPO w Stojeszynie Pierwszym i parafii w Brzezinach Stojeszyńskich dziękują za pomoc w przygotowaniu święta sponsorom. Niedzielne spotkanie wsparli: starosta janowski, burmistrz Modliborzyc, wójt gminy Potok Wielki, a także Zakład Przetwórstwa Mięsa "Matthias", Market Spożywczy "Koja", Piekarnia Andrzej i Monika Tomala, Hurtownia Lodów i Mrożonek "Polaris" oraz Sklep Spożywczy Stanisławy Szkutnik.

600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-1
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-2
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-3
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-4
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-5
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-6
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-7
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-8
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-9
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-10
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-11
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-12
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-13
600x0dzien-rodziny-w-stojeszynie-14