Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Modliborzyce obowiązujące od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.