Zapraszamy do udziału w projekcie DEBIUT W BIZNESIE realizowany z Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

W wyniku realizacji projektu wyłonionych zostanie 40 osób, które uzyskają na utworzenie i rozwój własnej firmy: bezzwrotną dotację 23 000 zł oraz wsparcie pomostowe finansowe (8 mies. x 1800 zł) i szkoleniowo-doradcze.

Dla uczestników projektu podczas szkoleń przewidziany jest również:
- Zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.
- Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
- Catering na szkoleniach.