Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie pn. „Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET’s”.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-29 lat, które:


• nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
• nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
• nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w finansowanych ze środków publicznych pozaszkolnych formach kształcenia),
• osoby z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
• zamieszkują na terenie województwa lubelskiego.

Projekt zakłada m.in. podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia:

  • Monter urządzeń energii
  • Monter ociepleń budynków
  • Ekorecykler robotnik oczyszczania
  • Producent zbieracz ziół
  • Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych + Audyt energetyczny
  • Monter instalacji i urządzeń
  • Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

Powyższe szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających nabyte kwalifikacje i umiejętności.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma m.in.:


• materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu
• wyżywienie w trakcie szkoleń
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe (staż 3 m-ce).

Udział w projekcie jest bezpłatny - zachęcamy do skorzystania z powyższej oferty.

Bliższe informacje na temat projektu są udzielane telefonicznie pod numerem 15 8715108 i 15 8717155 lub w siedzibie GOPS przy ul. Piłsudskiego 63 w Modliborzycach.