Kolejne miejscowości w gminie Modliborzyce zostaną podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a niemalże w całej gminie zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Inwestycje będą możliwe dzięki środkom, które samorząd pozyskał z Unii Europejskiej.
- Otrzymamy w sumie ponad 1 milion 750 tysięcy złotych, które chcemy wykorzystać na budowę wodociągu w miejscowości Kalenne i kanalizacji w Słupiu oraz budowę przydomowych oczyszczalni w różnych częściach gminy. We wsi Kalenne powstanie około 3 kilometrów wodociągu, do kanalizacji w Słupiu zostanie podłączonych prawie 30 odbiorców, a liczba przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększy się o około 200 - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.

Gmina już rozpoczyna przygotowania przetargów na wykonanie robót, z których część będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Burmistrz Kowalik liczy, że wykonawców uda się wybrać zimą, by pierwsze prace rozpocząć wiosną przyszłego roku. Wszystkie inwestycje będą realizowane w latach 2018 - 2019, a ponad 63 procent kosztów gmina pokryje środkami, które pozyskała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ze wsparcia Unii Europejskiej przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków samorząd Modliborzyc korzystał także w poprzednich latach. Obecnie w całej gminie działa 477 takich instalacji.