Gmina Modliborzyce ogłosiła przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Pierwsze urządzenia mają być instalowane w tym roku, a większość pieniędzy na ten cel gmina pozyskała z Unii Europejskiej.

Przetarg dotyczy 674 solarów i 63 kotłów na biomasę. - Przetarg na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii powinien być rozstrzygnięty we wrześniu. Dopiero wtedy okaże się jaki będzie udział własny w tym projekcie właścicieli nieruchomości, na których będą instalowane OZE. Resztę będą stanowić środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Oferty firm, które chcą dostarczyć i zamontować OZE są przyjmowane do 5 września, a termin realizacji całej inwestycji jest wyznaczony na koniec września przyszłego roku. Z RPO gmina ubiegała się również o dotację na ogniwa fotowoltaiczne, ale ten projekt na razie nie został zaakceptowany do realizacji. - Jesteśmy na liście rezerwowej i dotację możemy jeszcze otrzymać. Może się okazać, że koszty dofinansowanych już projektów będą niższe niż ich wartość kosztorysowa i powstałe w ten sposób oszczędności mogą być przeznaczone na realizację wniosków spoza obecnej listy rankingowej, albo na OZE zostaną przesunięte pieniądze z innej puli - mówi burmistrz Kowalik. Ostatecznych decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.