Życzenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z okazji "ŚWIĘTA PLONÓW"