Starosta Janowski i Wójt Gminy Godziszów zapraszają na DOŻYNKI POWIATOWE które odbędą się 27 sierpnia 2017r. w Godziszowie.