W dniach 9-20 WRZEŚNIA 2017 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20-30 dawek na km2. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet o kształcie zbliżonym do kwadratu, o wymiarach 30 mm x 30 mm koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybim.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

NIE WOLNO DOTYKAĆ SZCZEPIONKI ! ! !