"Biblioteka u Kazimierza" w Modliborzycach włącza się w ogólnopolską akcję "BohaterON - włącz historię!", czyli wyślij kartkę bohaterom Powstania Warszawskiego.

Pocztówki są dostępne w siedzibie miejscowej książnicy, gdzie po wypełnieniu można je zostawić, a placówka wyśle je wybranym adresatom.Promocja kampanii w Modliborzycach dopiero się rozpoczyna. - Na razie otrzymaliśmy kilkadziesiąt kartek, ale już szukamy sposobów, by zwiększyć ich liczbę. Postaramy się to zrobić tak szybko jak to tylko możliwe i jednocześnie zachęcamy, nie tylko naszych czytelników, by przyłączyli się do akcji - mówi dyrektor biblioteki w Modliborzycach Zenobia Trójczak. "BohaterON..." to kampania, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. - Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną - przekonują autorzy inicjatywy. Jej nazwa to połączenie polskiego słowa "bohater" i angielskiego "ON" czyli "włączyć" historię bohatera - film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku na rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora". Powstańcy toczyli nierówną walkę z hitlerowcami przez ponad dwa miesiące, mimo że początkowo powstanie miało trwać zaledwie kilka dni. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie było przejawem patriotyzmu, wolności i determinacji w walce z wrogiem, ale według pomysłodawców akcji w kolejnych pokoleniach Polaków świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. Jednocześnie odchodzą ostatni powstańcy, którzy zasłużyli na wdzięczność, pamięć i szacunek, które każdy może wyrazić poprzez udział w akcji "BohaterON...". --- Kampania ma swoje początki w 2014 roku, gdy z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dzieci z ponad 30 szpitali w Polsce wykonały 3600 biało-czerwonych kartek. Wzruszające prace małych pacjentów zostały przekazane uczestnikom walk o stolicę, którzy często w bardzo emocjonalny sposób dziękowali nadawcom za otrzymane listy. Tak powstała akcja "BohaterON...", której pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku bezpłatne kartki są dostępne w wybranych punktach partnerów akcji. Życzenia do powstańców można wysyłać także online. Akcja trwa od 1 sierpnia do 2 października czyli 63 dni - tyle ile trwało Powstanie Warszawskie, a więcej informacji można znaleźć na stronach: www.gbpmodliborzyce pl i bohateron.pl.