Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 r przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolniczego