Gmina Modliborzyce razem z Powiatem Janowskim będą się starać o dotację z budżetu państwa na przebudowę kolejnego odcinka drogi Modliborzyce - Błażek. Podczas sesji, która odbyła się w tym tygodniu, radni zgodzili się na przekazanie na ten cel samorządowi powiatowemu 1 miliona 50 tysięcy złotych.

Uchwała była potrzebna, by Powiat Janowski, który jest zarządcą drogi, mógł złożyć wniosek o przyznanie środków z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". - Podobną inwestycję, również z dofinansowaniem z budżetu państwa, realizujemy wspólnie w tym roku. Do końca września ma być przebudowany fragment tej samej trasy między Wolicą Pierwszą a Wolicą Drugą. Nowy wniosek będzie dotyczyć kolejnych dwóch odcinków o łącznej długości ponad 2,5 kilometra - mówi burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Jeśli samorządy otrzymają wsparcie zostanie przebudowane prawie 900-metrów drogi Modliborzyce - Kolonia Zamek i 1700 metrów trasy Pasieka - Błażek. Wniosek o przyznanie dotacji ma być złożony do połowy września, a prace są planowane na przyszły rok.

Podczas sesji radni zgodzili się również na zabezpieczenie w budżecie środków na przebudowę 3 kilometrów drogi powiatowej Modliborzyce - Gwizdów. Na tę inwestycję Gmina Modliborzyce, Powiat Janowski i Lasy Państwowe chcą pozyskać środki z funduszu leśnego. Kwota, jaką gmina przeznaczy na to zadanie, będzie znana po zakończeniu negocjacji z samorządem powiatowym.