3. września 2017 r. w czasie uroczystej Mszy św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Fatimskiej w Brzezinach Stojeszyńskich składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony.

Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Prosiliśmy o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wszystkich parafian.
Święto Plonów rozpoczęła uroczysta, dziękczynna Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Woźniak.
Dożynki są naszym dziękczynieniem za dary, które otrzymujemy od Boga poprzez pracę ludzkich rąk. Dziękujemy Bogu za tegoroczne zbiory i prosimy o to, żeby nikomu nie zabrakło jedzenia — mówił podczas wygłoszonej homili rodak naszej parafii - ks. Emil Hapak.
Podczas Mszy św. poświęcony został wieniec dożynkowy oraz chleb upieczony z mąki z bieżących zbiorów.
Kolejna część uroczystości to występ artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Stojeszyna Pierwszego. Wiersze i piosenki mówiły o rolniczym trudzie, dziękczynieniu za plony ziemi, a także ścisłym związku religii chrześcijańskiej z kulturą polskich wsi.
Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: burmistrz gminy Modliboorzyce - pan Witold Kowalik z małżonką, burmistrz gminy Zaklików - pan Zdzisław Wójcik, wójt gminy Potok Wielki - pan Jerzy Pietrzyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Potoczku - pan Jan Brzozowski z małżonką, sekretarz gminy Modliborzyce - pani Marzena Dolecka – Jocek, kierownik posterunku w Modliborzycach - pan Andrzej Nawrocki oraz radni i sołtysi z terenu parafii Brzeziny Stojeszyńskie.
Po Mszy Świętej wszyscy parafianie i goście przenieśli się na plac przykościelny, aby przy muzyce wykonywanej przez orkiestrę, uświetniającą uroczystość, zakosztować przepysznych wypieków, przygotowanych przez gospodarzy dożynek.
Gospodarzami tegorocznych parafialnych dożynek byli mieszkańcy Stojeszyna Pierwszego.

DSC0626
DSC0630
DSC0636
DSC0637
DSC0684
DSC0688
DSC0707
DSC0690
DSC0715
DSC0714
DSC0716
DSC0728
DSC0743
DSC0753
DSC0765
DSC0795
DSC0771
DSC0854
DSC0626 DSC0630 DSC0636 DSC0637 DSC0684 DSC0688 DSC0707 DSC0690 DSC0715 DSC0714 DSC0716 DSC0728 DSC0743 DSC0753 DSC0765 DSC0795 DSC0771 DSC0854