ETZT odbywa się każdego roku w dniach 16-22 września. Jego kulminacyjny punkt stanowi organizowany 22 września Dzień bez Samochodu.
Tematem przewodnim w roku 2017 jest hasło "Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna.

Głównym celem kampanii jest wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenia środków transportu zwłaszcza przy użyciu elektronicznych aplikacji i platform internetowych.