Lubelska Wojewódzka Komenda OHP informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2017/2018